Typewriter na schooltijd

Typecursus voor basis-en voortgezet onderwijs

Al 25 jaar geven wij op meer dan 60 scholen computertypen voor de jeugd (basis- en middelbare scholen) in Noord-West Overijssel, Zuid-Drente en Gelderland.
Tegenwoordig is het op een goede manier bedienen van een toetsenbord een onmisbare vaardigheid. Kinderen die goed hebben leren typen zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en beroep. Ook het Jeugdjournaal heeft hier enkele jaren geleden aandacht aan besteed. Natuurlijk is het 10-vingersysteem blindtypen daar voor het meest geschikt.
Er wordt niet alleen een enorme tijdsbesparing verkregen, maar ook RSI-klachten worden op deze manier voorkomen.


Waarom een typecursus volgen bij ons?

Wij onderscheiden ons van andere instituten door de volgende zaken:

 • ieder kind beschikt de gehele les over een eigen computer
 • geen schriftelijke / internet cursus waarbij een goede begeleiding ontbreekt
 • examens worden door examinatoren afgenomen, dus een erkend diploma
 • ervaren, goed geschoolde en enthousiaste docenten
 • extra aandacht en een speciaal aangepast lesmateriaal en examen voor kinderen met dyslexie
 • cursisten gebruiken ons eigen systeem waarin voortgang en huiswerk wordt bijgehouden

Aantal lessen

Onze cursussen kenmerken zich door het grote aantal lessen (11) en de optimale begeleiding door deskundige en enthousiaste docenten.

 

Typewriter

Alle opdrachten worden in gemaakt in ons eigen ontwikkeld typeprogramma Typewriter. Dit programma kan overal en altijd via internet gestart worden. De docent kan op afstand zien welke oefeningen gemaakt zijn en hoe ze zijn gemaakt. Dus geen huiswerk printen om mee te nemen naar de type les of versturen via mail.

 

Daarnaast worden ook de basisvaardigheden van Word aan de cursisten uitgelegd. Hiermee wordt ingespeeld op het maken van werkstukken voor school. De cursus wordt afgesloten met een examen met landelijke normen (ETI). Er is een gratis herexamen.

 

Voor wie
Voor iedereen die met een goede typevaardigheid goed en snel willen leren typen.

Daarnaast op een goede manier een brief, memo en verslag wil kunnen maken en daarbij de basistechnieken van Word wil leren.
Natuurlijk wordt de typevaardigheid aangeleerd middels het tien vinger blind systeem. Tijdens de lessen wordt er ruim aandacht besteed aan een goede werk- en zit houding, dit ter voorkoming van RSI (arm en nekklachten).

 

Cursus opbouw
De lessen zijn opgebouwd uit 3 verschillende onderdelen:

 1. Typevaardigheid en accuratesse
 2. Opstellen / opmaak van brieven, rapporten en circulaires
 3. Basis technieken Word

1. Typevaardigheid en accuratesse
Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Toetsenbordvaardigheid (op een goede manier het toetsenbord bedienen)
 • Snel en goed leren typen

Om dit laatste onderdeel met een goed resultaat te kunnen afsluiten dient de cursist tijdens het examen minimaal 94% van het totaal aantal aanslagen juist te hebben. Tevens dient hij/zij minimaal 120 aanslagen in de minuut te halen.

 

2. Opstellen van brieven, memo en verslag
De cursist wordt aangeleerd uit welke onderwerpen een brief, memo en een verslag zijn opgebouwd en hoe deze qua lay-out dienen te worden opgesteld.

 

3. Basistechnieken Word

- Opstarten en afsluiten - Lettertypen, -groottes, vet, cursief, onderstreept en kleuren  
- Opslaan en openen - Uitlijnen
- Printen - Spelling-en grammaticacontrole
- Kopiëren, knippen en plakken - Autocorrectie


Thuis oefenen
Naast de computertypelessen hoeft de cursist nog slechts zo’n 25 minuten per dag te oefenen. In totaal ruim 2 uur per week!
Het thuis oefenen kan via ons eigen programma Typewriter, waarmee online alle oefeningen en opdrachten gemaakt kunnen worden.

 

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen. Dit examen wordt afgenomen met inachtneming van de landelijk gehanteerde normen. De cursist ontvangt na een positieve beoordeling van de examenopgaven een typediploma.

Ook wanneer een cursist het examen of herexamen gedeeltelijk niet heeft gehaald ontvangt het een certificaat met de onderdelen die wel voldoende zijn.

 

Lesmateriaal
1. De lesboeken inclusief het oefenmateriaal ontvangt de cursist de eerste les en blijft zijn/haar eigendom.
2. De cursist(e) krijgt voor deze cursus een speciaal toetsenbord in bruikleen.

 

Aantal cursisten per groep
Om voldoende aandacht aan de cursist(e) te kunnen besteden bestaan de groepen uit maximaal 9 personen. Ons motto is “Tevredenheid en Kwaliteit”.

 

Verslag tijdens de cursus
Tijdens de cursus wordt er regelmatig een “rapport” meegegeven waarin de vorderingen van de cursist zijn vermeld. In dit rapport wordt aangegeven waar de cursist meer aandacht aan dient te besteden, zo nodig vindt er contact plaats tussen ouders/voogd en de docent. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat een cursist niet slaagt voor het examen.


Aantal lessen
Type cursus; 11 lessen (lesduur: 1,5 uur per les)

In principe wordt er 1x per twee weken les gegeven.

 

De kosten zijn slechts € 199,- (inclusief gebruik toetsenbord, examenkosten en korting)

Het lesgeld kan in termijnen betaald worden.

 

Uiteraard is een typecursus ook voor volwassenen heel nuttig en leerzaam. Dus wilt u alleen of met meerdere mensen een type-cursus volgen neem dan contact met ons op. 

 


 

 Goed en snel leren typen doe je met de typecursus van Typewriter. Dé online typecursus!

Kinderen komen al jong in aanraking met de computer en het toetsenbord. Op school wordt er dagelijks mee gewerkt.
Het is daarom belangrijk dat een kind op een juiste manier het toetsenbord leert gebruiken en goed en snel leert typen.

Met een goede typecursus is een kind beter voorbereid op de toekomst in het voortgezet onderwijs en toekomstige beroepen.