Typewriter en dyslexie

Wat is dyslexie?

Problemen met lezen en met spelling zijn de belangrijkste eigenschappen van dyslexie. Leerlingen met dyslexie hebben vaak een achterstand op school en problemen bij het maken van toetsen en examens.

 

Technisch lezen en dyslexie
Dyslectische mensen hebben moeite om van letters en woorden op papier spraakklanken te maken. Ze zien een woord, maar kunnen het niet meteen hardop zeggen. Bij dyslexie gaat het om problemen bij het technisch lezen. Dyslectische mensen hebben meestal geen moeite met begrijpend lezen.

 

Begeleiding leerlingen met dyslexie
Leerlingen met dyslexie besteden vaak veel tijd aan hun huiswerk en halen dan nog een onvoldoende. Hierdoor kunnen ze hun zelfvertrouwen verliezen, gespannen raken of faalangst krijgen. Het is dus zeer belangrijk dat scholen dyslectische leerlingen goed begeleiden. Dit kan op verschillende manieren. Een computer type cursus kan hier een positieve bijdrage aanleveren.

 

Meer informatie
Met vragen over dyslexie kunt u contact opnemen met de oudervereniging Woortblind of met het Steunpunt Dyslexie. Uitgebreide informatie over begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs vindt u in de brochure Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor het voortgezet onderwijs.

 

Typewriter en dyslexie
Leren typen is nuttig voor elk kind, maar zeker voor een kind met dyslexie.

 

Laptop in de klas
Veel remedial teachers adviseren voor kinderen met dyslexie het gebruik van een laptop in de klas. Als zij vlot kunnen typen, kunnen zij het tempo in de klas makkelijker bijbenen. Maar dan moeten ze natuurlijk wel goed kunnen typen.

 

Positieve invloed op lezen en schrijven
Leren blindtypen is eigenlijk opnieuw (digitaal) leren schrijven. Dit leerproces heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het letter- en woordbeeld.

Dit is te danken aan:

  • Gebruik van het door ons gebruikte computer programma
  • Extra begeleiding door deskundige docent
  • Directe feedback en correctie als een verkeerde letter wordt aangeslagen

 

Taal is wel leuk!
Dyslectische leerlingen lopen vaak iets achter met taal. Ze ervaren taal als lastig en niet zo leuk. Maar door het door BA & T gebruikte computer type programma laat hen op een positieve manier werken met taal. Elke keer wordt de vooruitgang geboekt en werkt motiverend voor de cursist om door te gaan met het oefenen.

 

Trainen van woordbeeld
Als alle letters geleerd zijn, gaan we door met het trainen van woordbeeld.

 

Trainen van langere teksten
In het laatste deel van de training komt het aan op herhaling, oefening en sneller typen. Dat gebeurt met langere teksten vanaf papier. Dit is voor een dyslectische leerling moeilijker. Door gebruik te maken van aangepast lesmateriaal wordt dit ondervangen.

We nemen op die manier de onzekerheid weg die veel dyslectische leerlingen ervaren als ze lange stukken tekst moeten lezen en typen. 

 

Relevante links 

 

 


 

 Goed en snel leren typen doe je met de typecursus van Typewriter. Dé online typecursus!

Kinderen komen al jong in aanraking met de computer en het toetsenbord. Op school wordt er dagelijks mee gewerkt.
Het is daarom belangrijk dat een kind op een juiste manier het toetsenbord leert gebruiken en goed en snel leert typen.

Met een goede typecursus is een kind beter voorbereid op de toekomst in het voortgezet onderwijs en toekomstige beroepen.