Typewriter tijdens schooltijd

Typecursus tijdens schooltijd

Tegenwoordig is het op een goede manier bedienen van een toetsenbord een onmisbare vaardigheid. Kinderen die goed hebben leren typen zijn beter voorbereid op het voortgezet onderwijs en beroep.
Meestal worden computer typecursussen na en/of aansluitend aan de schooltijd gevolgd. Het is echter ook mogelijk deze onder de reguliere schooltijd te (laten) volgen.

 

Aantal lessen

Tijdens 22 lessen van 1 uur, 1x per week, worden door onze ervaren docenten de kennis en vaardigheden aangeleerd.
Om vaardigheid te houden en verder uit te breiden dient de cursist minimaal nog zo’n 25 minuten per dag thuis te oefenen en 5 dagen per week.
Op deze manier kan de toetsenbordvaardigheid van de cursist op het examen- niveau gebracht worden. Er wordt tijdens de typelessen en ook thuis gebruik gemaakt van het in eigen beheer ontwikkeld online typeprogramma “Typewriter”.

 

Ter vergelijking:

  • Een type les na schooltijd duurt 1½ uur en wordt er 1x per 14 dagen gegeven.
  • Inbreng/combinatie schoolleerkracht en docent BA&T
  • De mate van eigen inzet van de leerkracht en onze eigen docent is afhankelijk van de wensen en financiële middelen van de school.
  • Het minimaal aantal lessen waarbij onze eigen docent aanwezig is bedraagt 8 lessen.
    Dit zijn de lessen waar een eerste uitleg van een onderwerp wordt gegeven en de lessen waar er tussentijds getoetst wordt op het beheersen van de kennis en typevaardigheid.
  • Het aantal lessen die door de schoolleerkracht gegeven wordt is minimaal geen en maximaal (22-8) 15.
  • Afhankelijk van de keuze van de school voor wat betreft de inbreng van de eigen leerkracht, heeft deze tijdens de typeles in meer of mindere mate de mogelijkheid om andere noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren, iets waar vaak geen of onvoldoende tijd voor is of dat anders na schooltijd moet worden uitgevoerd.

 

Ervaring

Enkele jaren geleden hebben wij met succes een project bij een middelgrootte schoolvereniging uitgevoerd.
Wij komen graag bij u om, geheel vrijblijvend, hierover van gedachten te wisselen, onze ervaring te delen en de mogelijkheden te bespreken die passen bij uw school en wensen.

 

Zie ook overeenkomst Accrete

 

 


 

 

 Goed en snel leren typen doe je met de typecursus van Typewriter. Dé online typecursus!

Kinderen komen al jong in aanraking met de computer en het toetsenbord. Op school wordt er dagelijks mee gewerkt.
Het is daarom belangrijk dat een kind op een juiste manier het toetsenbord leert gebruiken en goed en snel leert typen.

Met een goede typecursus is een kind beter voorbereid op de toekomst in het voortgezet onderwijs en toekomstige beroepen.